Sheer Driving Pleasure

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Παπαδόπουλος ΑΕ, που εδρεύει στην 6ο χλμ. Εθνική Οδού Λάρισας – Τρικάλων, 415 00, Λάρισα (ο "Έμπορος") είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Ο Έμπορος είναι ανεξάρτητη επιχείρηση και δεν ανήκει στον Όμιλο BMW, αλλά δραστηριοποιείται κάνοντας χρήση των μαρκών του Ομίλου BMW στο πλαίσιο του δικαιώματος διανομής και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε σχέση με τα προϊόντα του Ομίλου . Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της BMW Hellas Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε. ("BMW Hellas") ή της BMW Austria Bank GmbH - Athens branch ("BMW FS") σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εν λόγω εταιρείες του Ομίλου BMW. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και οι όροι της ενδέχεται εκάστοτε να επικαιροποιούνται και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενό της και να ελέγχετε αυτό για τυχόν αλλαγές.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Ο Έμπορος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, π.χ. μέσω της ιστοσελίδας του Εμπόρου για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Ομίλου BMW.
 • Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία απευθείας από εμάς.
 • Εάν απαντήσετε στις ενέργειες μας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, π.χ. συμπληρώνοντας μία κάρτα απάντησης ή εισάγοντας διαδικτυακά δεδομένα στην ιστοσελίδα μας.
 • Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από εταιρείες του Ομίλου ΒΜW ή άλλα τρίτα μέρη.
 • Εάν άλλοι εμπορικοί συνεργάτες νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία:

 • Δεδομένα Επικοινωνίας ► - ονοματεπώνυμο, τίτλος, αρχικά, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρ. φαξ.
 • Προσωπικά Στοιχεία ► - αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, γένος, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, μέλη οικογένειας, άδεια οδήγησης (τύπος), εκπαίδευση, επάγγελμα, test drive, χόμπι, προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, προτιμώμενος δίαυλος επικοινωνίας, αρ. πλαισίου οχήματος (VIN), όνομα εταιρείας.
 • Ενδιαφέροντα ► - πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.
 • Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας ► - πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας που είναι διαθέσιμη εδώ καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες).
 • Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών ► - πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας πελάτη, δεδομένων σύμβασης (π.χ. αριθμός σύμβασης, προσφερόμενες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής), πληροφοριών σχετικά με τη λήψη χρηματοδότησης από τη BMW FS, δεδομένων συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα).
 • Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη ► π.χ. ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της διαμόρφωσης, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, του κατόχου του οχήματος, της τιμής αγοράς, πληροφορίες εγγύησης, υπολειμματική αξίας (residual value), προαιρετικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση (π.χ. οχήματα στο νοικοκυριό, χρήση υπηρεσιών κινητικότητας), στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, αξεσουάρ και προϊόντων lifestyle, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις στο κατάστημα Εμπόρου (π.χ. αιτήματα, συμβουλευτική ενημέρωση, αρμόδιος σύμβουλος πωλήσεων, ιστορικό επισκευών), ιστορικό καμπάνιας/ αποτελέσματα καμπάνιας, ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών.
 • Χρήση Συσκευής και Υπηρεσίας ► πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας (κινητό ή όχημα) και την υπηρεσία που παρέχεται στη συσκευή.
 • Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος ► πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (όπως ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN)).
 • Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος ► Πληροφορίες αναφορικά με την απόδοση, σήμερα ή στο παρελθόν, του κινητήρα και των συστημάτων εντός του οχήματος, το επίπεδο στάθμης καυσίμων, την υπολειπόμενη απόσταση (με ελεύθερη ροή), δεδομένα RTTI (δεδομένα εισαγωγής πλοήγησης), την εξωτερική θερμοκρασία, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη μέση ταχύτητα.
 • Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος/Συσκευής ► η τοποθεσία του οχήματός σας ή της κινητής συσκευής σας.
 • Δεδομένα που αφορούν την υγεία, στο πλαίσιο πώλησης οχημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μια από τις "νομικές βάσεις" και οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις νομικές βάσεις επεξεργασίας σε σχέση με κάθε χρήση δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Επεξήγηση των νομικών βάσεων επεξεργασίας είναι διαθέσιμη στο τέλος της παρούσας σελίδας. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται δίπλα σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Υποστήριξη Πελατών και Μάρκετινγκ - για απάντηση σε ερωτήματα και για να ενημερώνεστε σχετικά με τα νέα μας και τις προσφορές [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Ο Έμπορος συλλέγει Δεδομένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Στοιχεία και Ενδιαφέροντα, Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, Δεδομένα Χρήσης Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας και μπορεί να χρησιμοποιήσει Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος και Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος, με σκοπό να καθορίσει ποια νέα και ποιες προσφορές ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις εν λόγω προσφορές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ. Ο Έμπορος μπορεί να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στη BMW Hellas και στη BMW FS, για να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας και να σας υποβάλουν πιο συγκεκριμένες - για εσάς - προσφορές.

Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Πωλήσεις & Service Οχημάτων - για την επεξεργασία της πώλησης προς εσάς, τη διαμόρφωση και το service του οχήματός σας [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Ο Έμπορος θα λαμβάνει Δεδομένα Επικοινωνίας, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος, Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος και Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, καθώς και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, όταν αγοράζετε ένα όχημα ή όταν εκτελούνται σε ένα όχημα εργασίες συντήρησης ή επισκευής από αυτόν ως μέρος της πώλησης ή του service, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εγγύησης και ελέγχων, και θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που ζητάτε και θα σας ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με το όχημά σας. Η BMW Hellas και η BMW AG μπορεί να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για την επίλυση τεχνικών ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορεί, επίσης, να λαμβάνουν περιορισμένες Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών επισκευής, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Πωλήσεων & Service Οχημάτων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

Συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τα δεδομένα σας - για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6(1)(γ) ΓΚΠΔ]

► Ο Έμπορος υπόκειται στους νόμους της Ελλάδος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εν λόγω νόμους. Η εν λόγω συμμόρφωση περιλαμβάνει την παροχή των πληροφοριών σας σε αστυνομικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια, καθώς και τρίτους διάδικους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχει τη σχετική υποχρέωση. Όπου επιτρέπεται, θα διαβιβάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ενημερώνουμε πριν απαντήσουμε, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τις πληροφορίες σας αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες μας και για λογαριασμό μας.
 • Εταιρείες του Ομίλου BMW, συμπεριλαμβανομένης των BMW AG (München Petuelring 130, 80788 Μόναχο Γερμανίας), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Austria, καθώς , και άλλων εταιρειών του Ομίλου BMW, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.
 • Συνεργάτες και εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
 • Εταιρείες που παρέχουν στον Έμπορο υπηρεσίες, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (Customer Interaction Centre).
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο εμείς όσο και οι υπεργολάβοι μας και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις εφαρμοστές απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα που σας αφορούν σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.

Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Ορισμένες πληροφορίες μπορούν να προσφερθούν μόνο όταν δημοσιοποιείτε την τοποθεσία σας ή την τοποθεσία του οχήματός σας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψιν μας την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών τοποθεσίας. Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στις Πληροφορίες Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση ως μέρος της διαδικασίας service του οχήματος):

 • Φυλάσσονται μόνο σε μορφή που σχετίζεται με εσάς ή το όχημά σας για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο έχετε συναινέσει.
 • Λαμβάνονται μόνο ή παρέχεται πρόσβαση σε αυτές στην εν λόγω μορφή, όπου κρίνεται απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε ή όπου υποχρεούμαστε να τις τηρήσουμε ή/και παρέχουμε από το νόμο (και όπου απαιτείται να παρέχουμε τις πληροφορίες σε αστυνομικές αρχές ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, θα σας ενημερώσουμε εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας ή εάν δεν επιτρέπεται να το πράξουμε).
 • Οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος και οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής δεν συνδέονται εκτός εάν απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε.
 • Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών Τοποθεσίας για σκοπούς ανάλυσης θα πραγματοποιείται σε σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν καταστεί ανεπιστρεπτεί ανώνυμα.

Η BMW Hellas και η BMW FS ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος, και η BMW AG μπορεί να έχει πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής, μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. ConnectedDrive).

Θα σας έχει παρασχεθεί λεπτομερής περιγραφή των πληροφοριών τοποθεσίας που λαμβάνονται για την παροχή υπηρεσίας που εξαρτάται από τις πληροφορίες τοποθεσίας όταν αρχικά αγοράσατε το όχημα ή ενεργοποιήσατε ή διαμορφώσατε την υπηρεσία ή την εφαρμογή (π.χ. ConnectedDrive ή Connected App). Παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας ότι ενδέχεται να αδυνατούμε να σας παρέχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας εάν περιορίσετε τη συλλογή των πληροφοριών τοποθεσίας σας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα διατηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανεπιστρεπτί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τον Έμπορο και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον γίνεται επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, όπως η Ινδία ή η Ιαπωνία, είτε θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση είτε θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη, εκτός εάν επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων να προβούμε στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παρακάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Έμπορο, τηλεφωνικά στο +30 2410 851800 Δευτέρα - Παρασκευή (09:00 - 17:00), με e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 6ο χλμ. Εθνική Οδού Λάρισας – Τρικάλων, 415 00, Λάρισα.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Ο Έμπορος θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση από εμάς των πληροφοριών που σας αφορούν, επικοινωνήστε πρώτα με:

Παπαδόπουλος ΑΕ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:+30 2410 851800

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν, όπως περιγράφεται ανωτέρω, επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

 • Έχετε συναινέσει στη χρήση (θα σας δοθεί έντυπο συναίνεσης σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας).
 • Όταν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.
 • Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας και τα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας περί προστασίας δεδομένων (τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν τη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών).
 • Όταν είναι απαραίτητη για τη υποστήριξη, άσκηση ή έγερση νομικών αξιώσεων εναντίον σας ή εναντίον τρίτου.

Μπορεί να υπάρχουν χρήσεις που επιτρέπονται βάσει άλλων νομικών λόγων. Στην περίπτωση αυτή, θα προσδιορίζουμε τη νομική βάση και θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση της νέας αυτής βάσης επεξεργασίας.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 • Όνομα
 • Τίτλος (κος/κα)
 • Διεύθυνση
 • Αρχικά ονόματος
 • Φύλο
 • Email
 • Αριθμός σταθερού / κινητού τηλεφώνου
 • Φαξ
 • Ημερομηνία γέννησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • Μέλη οικογενείας
 • Άδεια οδήγησης (κατηγορία)
 • Επάγγελμα
 • Αιτήματα π.χ. για πληροφορίες, test drive
 • Επίσημος Έμπορος/Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής που έχει/θα υποδείξει πελάτης
 • Χόμπυ
 • Επιθυμητός τρόπος πληρωμής
 • Επιθυμητό κανάλι επικοινωνίας
 • Αριθμός πλαισίου
 • Επωνυμία εταιρείας

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ.

 • Αριθμός / κωδικός πελάτη
 • Αριθμός συμβολαίου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ.

 • Βαθμός ικανοποίησης πελάτη (και επιπλέον πληροφορίες από την πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης)
 • Ληφθείσες προσφορές
 • Στοιχεία αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου μοντέλου, ρυθμίσεων παραμέτρων, ημερομηνίας αγοράς, ημερομηνίας ταξινόμησης, αριθμού κυκλοφορίας, ημερομηνίας παραγγελίας, ημερομηνίας παραλαβής, κατόχου οχήματος, τιμοκαταλόγου
 • Πληροφορίες εγγύησης
 • Υπολειμματική αξία
 • Πληροφορίες BMW Financial Services (πληροφορίες συμβολαίου π.χ. μέθοδος πληρωμής, διάρκεια μακροχρόνιας μίσθωσης, εμπράγματη εξασφάλιση)
 • Προαιρετικές πληροφορίες για την ασφάλιση "Roland Schutzbrief" (π.χ. οικογενειακά οχήματα, χρήση mobility υπηρεσιών)
 • Πληροφορίες αγοράς εξοπλισμού οχήματος, εξαρτημάτων και lifestyle προϊόντων
 • Δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις σε εμπόρους (π.χ. αιτήματα, συμβουλευτική ενημέρωση, αρμόδιος σύμβουλος πωλήσεων, ιστορικό επισκευών)
 • Ιστορικό καμπάνιας / αποτελέσματα καμπάνιας
 • Προαιρετικά δεδομένα πελατών για οχήματα που αγόρασαν από άλλους κατασκευαστές μέσω π.χ. της BMW πλατφόρμας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία)
 • Ιστορικό παραπόνων
 • Ιστορικό επισκευών

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

 • Εάν ο πελάτης έχει ένα connected drive λογαριασμό, ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα:
 • Δείκτης κατανάλωσης καυσίμου
 • Υπολειπόμενη αυτονομία
 • Δεδομένα RTTI (εισαγωγή δεδομένων πλοήγησης)
 • Εξωτερική θερμοκρασία
 • Θέση/τοποθεσία (συμπεριλαμβανομένων σημείου παραλαβής (σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος) ή τόπου στάθμευσης σε περίπτωση παρκαρισμένου οχήματος και μόνο με ενεργό connected drive λογαριασμό)
 • Διανυθέντα χιλιόμετρα
 • Μέση ταχύτητα
 • Χρήση ψηφιακών υπηρεσιών

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ/ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.

 • Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει εγγραφεί ή συνδεθεί, ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα:
 • Μέσος όρος χρήσης δεδομένων εφαρμογών (click behavior εντός των εφαρμογών)
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Χρήση διαδικτυακής ψυχαγωγίας
 • Επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του Ομίλου BMW
 • Δεδομένα Cookie (υπό την προϋπόθεση της αποδοχής της πολιτικής cookie)
 • Χρήση των μέσων ιστοσελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της BMW (π.χ. επισκέψεις και δημοσιεύσεις σε διαδικτυακούς τόπους συζητήσεων - forums)

Ανακαλύψτε περισσότερα

Κλείσιμο Ραντεβού Online
Αίτημα για Πληροφόρηση
Αίτημα για Test Drive
Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα